Rádi byste se o tomto produktu dozvěděli více? Napište nám a my Vám rádi zavoláme nebo Vám zašleme informace na email.

Vaše jméno:

Název firmy:

Váš email:

Kontaktní telefon:

Váš dotaz:

Mám zájem o bezplatné zasílání novinekÚrazové pojištění

Úrazové pojištění je pojištěním rizikovým, tento typ pojištění není daňově uznatelným nákladem pro společnost. Úrazové pojištění může být sjednáno pro všechny zaměstnance nebo pouze pro vybrané profese.
Vhodnou formou je skupinové úrazové pojištění, které lze tzv.“ušít na míru“ dle požadavků klienta.
- podle potřeby klienta lze v pojistné smlouvě sjednat různou dobu, po kterou se pojištění na osoby vztahuje ( např.24h 365 dní v roce nebo pouze pracovní doba)
- pojištěnými osobami mohou být všichni zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci, zaměstnanci pracující v určitých kategoriích, zaměstnanci pracující u společnosti déle než...
- pro jednotlivé skupiny zaměstnanců mohou být sjednány různé výše pojistných částek, skladba pojištěných rizik je také na volbě a přání klienta
Varianty pojistných krytí:
Pojištění smrti následkem úrazu - utrpí-li pojištěný úraz, jehož následkem zemře, pojistitel vyplatí pojistné plnění ve výši 100%sjednané pojistné částky obmyšlené osobě
Pojištění trvalých následků úrazu – utrpí-li pojištěný následkem úrazu trvalé následky, pojistitel vyplatí % ze sjednané pojistné částky odpovídající těmto následkům podle Oceňovací tabulky
Pojištění nezbytného léčení v důsledku úrazu – vypláceno je sjednané denní odškodné za každý den pracovní neschopnosti nebo léčení dle sjednané karenční doby ( počátek výplaty denního odškodného). Další variantou je vyplacení % ze sjednané pojistné částky odpovídající době léčení úrazu podle Oceňovací tabulky.
Pojištění hospitalizace následkem úrazu – vypláceno je sjednané denní odškodné za každý den hospitalizace v důsledku úrazu
Novinkou na pojistném trhu je pojištění zdravotních rizik manažerů, kdy v případě vážnějšího úrazu nebo úmrtí manažera může být část pojistného plnění vyplácena i zaměstnavateli
Tuto variantu je vhodné sjednat pro manažery, specialisty nebo klíčové zaměstnance, na jejichž výkonu závisí chod společnosti. Pojistné plnění je určeno na pokrytí nečekaných nákladů zaměstnavatele např. zadání práce externím dodavatelům, náklady na vyhledání náhradního pracovníka a jeho zaškolení, odměny zaměstnancům nahrazujícím výkon postiženého zaměstnance.